อีกระดับแห่งการลงทุน

KKGEN PROTECT LINK (3P)

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 3 เท่า* และให้คุณได้เลือกลงทุนอย่างอิสระเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

เคเคเจน โพรเทค ลิงค์
แบบชำระเบี้ยประกันภัย 3 ครั้ง
 
 
พิจารณารับประกันชีวิตโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงือนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน *ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
 
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อธนาคารติดต่อกลับ
 
 
 
 
 


captcha
 
   
อีกระดับแห่งการลงทุน

KKGEN PROTECT LINK (3P)

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 3 เท่า* และให้คุณได้เลือกลงทุนอย่างอิสระเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

เคเคเจน โพรเทค ลิงค์
แบบชำระเบี้ยประกันภัย 3 ครั้ง
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อธนาคารติดต่อกลับ
 
 
 
 
 

captcha
 
   
 
 
 
 
พิจารณารับประกันชีวิตโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงือนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน *ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักรายปี