อีกระดับแห่งการลงทุน

KKGEN INVEST LINK (SP)

แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้คุณเลือกลงทุนอย่างอิสระเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า

เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์
แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 
 
พิจารณารับประกันชีวิตโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงือนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อธนาคารติดต่อกลับ
 
 
 
 
 


captcha
 
   
อีกระดับแห่งการลงทุน

KKGEN INVEST LINK (SP)

แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้คุณเลือกลงทุนอย่างอิสระเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า

เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์
แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 
KKGEN INVEST LINK(SP)
 
 
 
 
 

captcha
 
   
 
 
 
 
พิจารณารับประกันชีวิตโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงือนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน